Asociace silničních a odtahových služeb z.s.

Profesionální pomoc motoristům v nouzi

Ve dne i v noci Vám členové Asociace SOS rychle a odborně pomohou při potížích na cestách. Profesionálně vyškolení zaměstnanci s dlouholetými zkušenostmi a kvalitní technikou Vám pomáhají za každého počasí.

Při nesnázích na cestách za prací i za zábavou, na dovolené i doma Vám zprovozníme nepojízdné vozidlo a pokud to není možné, odtáhneme jej i s posádkou do vhodného servisu.

Často po boku hasičů, záchranářů a policie vyjíždíme k dopravním nehodám, abychom rychle a profesionálně odstranili ze silnic vozidla, která překáží provozu.

Díky profesionálnímu vybavení, zkušeným zaměstnancům a kvalitní technice pomáháme ke včasnému zprůjezdněním komunikací a tím nemalou měrou přispíváme k bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.

Důkladně prověření členové asociace SOS jsou přímými poskytovateli silničních a odtahových služeb a k této činnosti využívají vlastní techniku a vybavení. K výkonu povolání mají náležitá oprávnění a jejich veškerá činnost je pojištěna.

Svou činností chce Asociace SOS přispívat ke zkvalitňování služeb a zlepšení situace v oblasti poskytování pomoci motoristické veřejnosti.