Kontakty

Asociace silničních a odtahových služeb z.s.
Ostravská 2
636 00 Brno

tel.: 548 211 886
fax: 545 234 594

e-mail: info@asociacesos.cz

Registrace provedena v spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddílu L, vložce číslo 14364. Přidělené IČO 22826858
Bankovní spojení: ČSOB, č. účtu 234690892/0300

Členové výboru Asociace silničních a odtahových služeb z.s.:

IMG_1277 Ing. Štefan Töltési – předseda
+420 777 820 666
toltesi@asociacesos.cz

IMG_1290 Aleš Kalík – statutární místopředseda
+420 602 730 525
kalik@asociacesos.cz

IMG_1279 Láďa Neškoda – místopředseda
+420 602 420 699
neskoda@asociacesos.cz

IMG_1287 Franta Říha – místopředseda
+420 602 404 201
riha@asociacesos.cz